top

To content | To menu | To search

Monday, December 27 2010

Pogotowie ratunkowe jako centrum dowodzenia wypadkami.

karetka.jpgTo tutaj rozstrzygają się najważniejsze procedury w obrębie pierwszej pomocy medycznej na poziomie ratownictwa, to tutaj nadchodzą zgłoszenia o wypadkach, to ci specjaliści muszą się okazać wiedzą, umiejętnością oraz kontrolą nad często wzburzonymi emocjami.

Pogotowie ratunkowe to bez wątpienia specjalistyczne centrum dowodzenia nad wypadkami, ta grupa zgłoszeń jest, bowiem ewidentnie dominującą spośród wszystkich innych. W tych trudnych działaniach oprócz specjalistycznej wiedzy, oraz umiejętności szybkiej organizacji pracy (umiejętne zbieranie wywiadu a następnie przekazywanie tychże informacji kolejnym służbą na terenie karetki pogotowia) w wielkim stopniu na ułatwienie zadań wpływają profesjonalne systemy informacyjne, działające na bazie nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych. Ten element to podstawa szybkiego i skoordynowanego działania, pamiętać należy, iż w tej dziedzinie pomocy medycznej czas jest wyjątków cenny, dlatego trzeba go wykorzystywać w każdej sekundzie.

Tuesday, December 21 2010

Zdrowie to priorytet!

Ty lub ktoś spośród Twoich bliskich bardzo źle się czuje? Jesteś mocno zaniepokojony? Jednak okazuje się, że wezwanie karetki jest w tej chwili niemożliwe, że będziesz musiał długo na nią poczekać lub całkowicie Ci odmówiono? W takim razie powinieneś być świadomy, że istnieje również prywatny transport chorych.

Continue reading...

Tuesday, December 14 2010

Jak funkcjonuje przekazywanie informacji o wypadkach z pogotowia ratunkowego do karetek?

wypadek.jpgKażda upływająca minuta ważąca o życiu ludzkim, to świadomość, jaka głęboko tkwi w umyśle dyspozytora ratunkowego.

Tutaj trzeba działać szybko, ale jednocześnie pewnie, profesjonalnie, wyjątkowo precyzyjnie – zebranie prawidłowego wywiadu często decyduje o losach ludzkich. Pierwszy moment to przyjęcie zgłoszenia, zebranie wywiadu (miejsce wypadku, zakres, ilość poszkodowanych, stan poszkodowanych – to praktycznie podstawowe informacje, jakie powinny napłynąć do dyspozytora pogotowia ratunkowego, kolejny krok to sprawne przekazanie informacji do ekipy ratunkowej karetki pogotowie poprzez łączność medycznych systemów informacyjnych. Porozumienie pomiędzy tymi jednostkami rzutuje na sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Tuesday, December 7 2010

Działanie systemu powiadamiania o wypadkach przez telefony komórkowe.

Telefon komórkowy – urządzenie do mobilnej komunikacji. Nie każdy ma tego świadomość, iż to małe urządzenie w wielu wypadkach może być czynnikiem decydującym o naszym zdrowiu i życiu.

System powiadamiania o wypadkach poprzez telefon komórkowym, bo o nim właśnie tu mowa jest niezmiernie przydatnym rozwiązaniem w wielu dramatycznych sytuacjach. Ecall możemy uruchamiać manualnie poprzez włączenie przycisku przez pasażera pojazdy bądź też kierowcę, lub automatycznie – na wskutek zderzenia system uruchamia się poprzez rozwiązania czujnikowe zainstalowane w danym pojeździe a następnie informacje zostają przekierowywane do centrali. Komórkowy system powiadamiania o wypadkach to rozwiązanie godne miana systemów XIX wieku, niebywale rozwinięta łączność pod względem technicznym powoduje, iż pomoc medyczna mogła zrobić zdecydowany krok w poprawie jakości usług medycznych.

Wednesday, December 1 2010

Medyczne systemy informacyjne.

Czym są medyczne systemy informacyjne i na jakiej zasadzie działają?

Medyczne systemy informacyjne (Medical Information Systems) to niezwykle sprawnie działająca struktura, która swe działanie opiera na profesjonalnym sprzęcie komunikacyjnym (główne zastosowanie w karetkach pogotowia – połączenie na poziomie dyspozytor pogotowia-karetka, a także w obrębie dokumentacji medycznej – informatyczny system przepływu danych monitoring pacjencie), fachowym monitoringu wszelkich działań medycznych w obrębie pacjenta, a także na dworactwie, konsultingu oraz szerokiej edukacji (np. szkolenia pracownicze, doskonalenie zawodowe). Można powiedzieć, iż jest to szereg działań mających na celu usprawnienie wszelkich procesów opieki zdrowotnej, czyli ich zasadniczy, priorytetowy cel to kompleksowa pomoc pacjentom na każdym szczeblu leczenia (poradnia, szpital, pogotowie ratunkowe).